SmeedpuntNL

 
 

Centraal staat dat bestuurders het inzicht hebben dat hun organisaties zich blijvend moeten aanpassen. Niet een beetje of met behulp van een paar technologische hoogstandjes, maar helemaal. De cultuur moet van binnen en van buiten zijn gericht op het vermogen om in ketens te denken. Dit brengt veranderingen met zich mee die dientengevolge de nodige effecten hebben op de processen welke diensten en producten voortbrengen. Adaptiviteit en flexibiliteit om processen snel aan te passen op de behoefte uit de ketens is essentieel.


Procesverantwoordelijken moeten de benodigde wijzigingen zelf kunnen definiëren - zonder batterijen consultants in te huren. En - nog belangrijker - ze moeten zich daarbij baseren op de ontwikkelingen in hun business, of dat nu het verlenen van non-profit diensten is of het verkopen van commerciële producten. Hiermee wordt adaptiviteit bereikt - het vermogen om de vraag in ketens te herkennen en om te zetten in ontwikkelingen van de eigen organisatie. Meebewegend op conjunctuur en structuur.


Business -én procesgeoriënteerd!

 

Smeedpunt, plaats waar versmelting de verandering inzet